Bringing Europe Together


“Veríme, že je čas prebudiť potenciál, ktorý v sebe stredná Európa má a premeniť ho na produktívne úsilie o spoločné dobro obyvateľov zo všetkých kútov Európy.”

Úvodné slovo

Aktuálne

Expertný okrúhly stôl
Protivzdušná obrana sa stáva jedným z kľúčových modernizačných zámerov slovenských ozbrojených síl.