Anton Marcinčin

senior research fellow

Ing. Anton Marcinčin, PhD, sa špecializuje na regionálny rozvoj a je zakladateľom iniciatívy Regionálny rozvoj teraz! Vyštudoval ČVUT v Prahe a CERGE-EI Praha a obhájil titul Ph.D. v odbore ekonómia na Karlovej univerzite v Prahe. Získal štipendiá na Tinbergen Institute Amsterdam a LSE London.
Anton pôsobil ako poslanec parlamentu, splnomocnenec vlády pre zaostávajúce regióny a poradca ministra financií, ministra školstva a ministra vnútra. Pôsobil aj ako ekonóm Svetovej banky v Bratislave.
Marcinčin publikoval desiatky vedeckých článkov, prednášal na viacerých univerzitách a podieľal sa na mnohých medzinárodných výskumných aktivitách. Od roku 2007 publikuje pravidelné rubriky v Hospodárskych novinách a od roku 2015 aj v Pravde.